26.04.2017

10 mitów na temat formalności budowlanych, w które być może wierzysz

Dzisiaj takie trochę podsumowanie pytań, które najczęściej dostajemy w mailach i komentarzach. Pod każdym stwierdzeniem wyjaśniamy krótko, dlaczego nie jest prawdziwe i zamieszczamy linki do tekstów, w których znajdziesz dokładne wyjaśnienie problemu.


1) Budynek bez fundamentów / bez wylewki / nie przytwierdzony do gruntu – np. blaszak – mogę postawić gdzie chcę bez żadnych formalności.

Tutaj musimy wyjaśnić dwie kwestie. Po pierwsze: nie ma czegoś takiego jak budynek bez fundamentów, bo jeśli obiekt nie ma fundamentów, to zgodnie z definicją zamieszczoną w prawie budowlanym nie jest budynkiem. Ale to jeszcze gorzej. Dlaczego? Jest to tymczasowy obiekt budowlany i żeby go wybudować - musisz mieć pozwolenie (chyba że rozbierzesz go lub przeniesiesz w inne miejsce przed upływem 180 dni). Natomiast niewielki budynek (!), czyli obiekt mający fundamenty, możesz wybudować na podstawie uproszczonej procedury zgłoszenia.

20.04.2017

Budowa muru oporowego

budowa muru oporowego
Czy na budowę muru oporowego potrzebne jest pozwolenie? Co, jeśli mur będzie jednocześnie grodzeniem, które nie wymaga żadnych formalności? Jaka właściwie jest definicja muru oporowego?

Dużo tych pytań. Na wszystkie odpowiadamy w dzisiejszym tekście. Zacznijmy od końca.


Co to jest mur oporowy? – definicja 


W prawie budowlanym nie znajdziemy definicji muru oporowego. Nie oznacza to jednak, że możemy to pojęcie interpretować dowolnie. Biorąc pod uwagę definicję słownikową i orzecznictwo sądowe można stwierdzić, że mur oporowy jest konstrukcją, która zabezpiecza teren przed osuwaniem się ziemi. Każdy obiekt pełniący taką funkcję jest murem oporowym.

12.04.2017

Kiedy następuje formalne rozpoczęcie budowy? Sprawdź, jakich robót nie możesz wykonać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

rozpoczęcie budowy
Przed uzyskaniem pozwolenia nie możesz wykonać wielu robót, które nie kojarzą się nam z budową, ale formalnie tą budową już są. Jakie to są roboty? Czy możesz przed uzyskaniem pozwolenia zniwelować teren, ogrodzić działkę, postawić tymczasowy budynek na narzędzia?


Roboty budowlane możesz rozpocząć dopiero, gdy uzyskasz pozwolenie na budowę, a w przypadku zgłoszenia – gdy organ nie wniesie sprzeciwu (nie dotyczy to obiektów, które można realizować bez formalności) - tak stanowi art. 28 prawa budowlanego. Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 1 prawa budowlanego „rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy”. Jeśli zaczniesz wykonywać te roboty, zwane w ustawie pracami przygotowawczymi, to znaczy, że rozpocząłeś budowę. Dlatego możesz je wykonać dopiero po uzyskaniu pozwolenia.

08.04.2017

Tymczasowy obiekt na potrzeby budowy

Na terenie budowy – bez żadnych dodatkowych pozwoleń i zgłoszeń, możesz wybudować tymczasowy obiekt, który będzie Ci służył podczas budowy. Jaki to może być obiekt? Jaką maksymalną powierzchnię może mieć?


Obiekt ten może mieć dowolną konstrukcję (na przykład blaszak, barakowóz), powierzchnię i liczbę kondygnacji – prawo budowlane nie wprowadza tu żadnych ograniczeń.

Musisz jednak pamiętać o tym, że:

  • obiekt ma być użytkowany czasowo podczas prowadzonych robót (możesz w nim przechowywać materiały i narzędzia, może też stanowić zaplecze socjalne dla robotników),
  • musi stać na terenie budowy, tj. terenie objętym pozwoleniem lub zgłoszeniem,
  • możesz go postawić dopiero po uzyskaniu pozwolenia lub gdy organ przyjmie zgłoszenie,
  • po zakończeniu robót (a przed zgłoszeniem zakończenia budowy) powinieneś go rozebrać.

Uważasz, że tekst jest przydatny? Podziel się nim ze znajomymi: